Tree On Earth PRIVACY STATEMENT

In het kader van de AVG privacy wetgeving met betrekking van de bescherming van gegevens van consumenten hebben wij de volgende zaken geregeld:

 • De computer waarop uw gegevens worden bewaard is beschermt d.m.v. een wachtwoord
 • Onze mailboxen zijn beschermt met een wachtwoord
 • Voor eventuele online ondersteuningstoepassingen gebruiken wij veilige wachtwoorden
 • Wij gebruiken geen USB sticks voor uw persoonlijke informatie
 • Wij bewaren gegevens alleen digitaal en nooit in print
 • Als u geen klant meer bent bewaren wij uw nieuwe klantformulier, mail en correspondenti nog 1 jaar en daarna worden deze verwijdert. Dit gebeurt dan ook op de back-up van ons systeem.  Alleen facturen en financiële overzichten zijn wij door de fiscus verplicht nog 7 jaar te bewaren
 • Wilt u dat u uw gegevens eerder worden verwijdert dan kan dit ten allen tijden, dit gebeurt dan ook op de back-up van ons systeem
 • U heeft ten allen tijden (onder begeleiding) recht van inzage in uw gegevens
 • U heeft ten allen tijden recht op rectificatie en aanvulling op uw door ons bewaarde gegevens
 • U heeft ten allen tijden recht op beperking van verwerking gegevens
 • U heeft ten allen tijden recht om bezwaar te maken tegen opslag en gebruik van uw persoonlijke gegevens
 • Als wij werken met externe software leveranciers sluiten wij een bewerkers overeenkomst af
 • Mochten wij een datalek hebben melden wij dit bij de autoriteit persoonsgegevens

Wat leggen wij van u vast:

 • Het nieuwe klantformulier
 • Orders en orderbevestigingen
 • Alle inkomende en uitgaande mail van uw mailaccount aan/van ons
 • Facturen

Tree On Earth PRIVACY STATEMENT

In the context of the GDPR privacy legislation with regard to the protection of consumer data, we have arranged the following matters:

1. The computer on which your data is stored is protected by means of a password

2. Our mailboxes are protected with a password

3. We use secure passwords for any online support applications

4. We do not use USB sticks for your personal information

5. We only store data digitally and never in print

6. If you are no longer a customer, we will keep your new customer form, mail and correspondence for another 1 year and then they will be deleted. This also happens on the backup of our system. We are only obliged by the tax authorities to keep invoices and financial statements for another 7 years

7. If you want your data to be deleted earlier, this is possible at any time, this is also done on the backup of our system

8. You have the right to inspect your data at all times (under supervision)

9. You have the right to rectification and addition to your data stored by us at any time

10. You have the right to limit the processing of data at any time

11. You have the right to object at any time to the storage and use of your personal data

12. When we work with external software suppliers, we conclude a processor agreement

13. If we have a data breach, we will report this to the personal data authority

What do we record about you:

– The new customer form

– Orders and order confirmations

– All incoming and outgoing mail from your mail account to / from us

– Invoices